четвер, 7 травня 2020 р.

Тиждень 04.05 - 08.05

Тиждень 04.05 - 08.05

6 клас

Тема:  "Вкладені алгоритмічні структури"

1) Опрацювати матеріал
1. Як описати алгоритми із вкладеними розгалуженнями?
Ти вже знаєш, що алгоритми можуть складатись із трьох базових структур: слідування (дії повинні виконуватись послідовно одна за одною), розгалуження (виконання однієї з двох команд у разі виконання або невиконання заданої умови) та повторення (передбачено повторення деякої команди чи послідовності команд). Складні алгоритми часто поєднують декілька алгоритмічних структур, які можуть бути вкладеними одна в іншу (див. мал.)


Розглянемо приклад.
Нехай напрямок руху виконавця Кіт           , який переміщується, можна змінити за допомогою відповідних клавіш клавіатури.
    Напрямок руху виконавця буде змінено за умови натиснення однієї із чотирьох клавіш. Даний алгоритм реалізується в середовищі Скретч у вигляді фрагмента програми (див. мал.)
Умову задачі можна реалізувати й за допомогою меншої кількості команд, а саме: команди руху та трьох команд розгалуження повної форми, у яких тричі перевіряється, яка клавіша натиснута (див. мал.)

2. Як описувати алгоритми із вкладеними циклами?
Під час розв'язування задач часто деякі дії, що повторюються, необхідно повторювати кілька разів. Один зі способів створення такого алгоритму - включити повторення в набір команд, що повторюються, всередині іншого циклу. Така структура, що складається із циклу в циклі, називається вкладеними циклами.
Наприклад, побудуємо зображення, яке складається з 15 різнокольорових квадратів, розміщення та колір яких задається випадковим чином з деякого діапазону. Алгоритм, що реалізує дану задачу, можна подати за допомогою команд у середовищі Скретч (див. мал.)

У програмі, що містить вкладені цикли, обов'язково спочатку виконується "внутрішній" цикл, а потім - "зовнішній".
3. Як описувати алгоритм із вкладеними розгалуженнями та циклами?
Не тільки розгалуження або цикли можуть бути вкладеними. Проекти, які реалізують складну поведінку виконавців, передбачають вкладення одних структур в інші. Прикладом може бути програма, після запуску якої на виконання в середовищі Скретч звучатиме мелодія із 4 нот, а якщо буде натиснута стрілка вгору, - то мелодія із 6 нот. У програмі при цьому використано в загальному циклі два вкладених повторення в повну форму розгалуження (див. мал.)


2) Розглянути та проаналізувати завдання
1. Завантаж середовище Скретч  https://scratch.mit.edu/ 
2. Зміни образ виконавця Рудий кіт на Літак. Для цього імпортуй потрібне зображення з свого пристрою (перед цим знайди зображення літака і збережи його).
3. У наборі об'єктів перейди до об'єкта Сцена та завантаж фон сцени - карту України, де відповідні природні зони зафарбовані різними кольорами (перед цим знайди зображення за допомогою ресурсів Інтернету і збережи його або скористайся зображенням за посиланням нижче)
4. В області Скрипти додай фрагмент програми, яка забезпечить рух літака по сцені в довільному напрямку.


5. Доповни програму командами, які забезпечать появу біля літака напису з назвою природної зони. 
6. Запусти програму на виконання. Перевір, чи виконує вона запропоноване завдання.
7. Збережи проект на свій пристрій і відправ на перевірку.

Завантаж зображення Карти  тут  ⇨  Карта природних зон України
3) Створити проект "Літак - географ"
Розглянь зразок:4) Відправити файл вчителю на перевірку